กิจกรรมตอบคำถาม Quiz

ข้อที่ 1. เทพแห่งลม
(2 พยางค์)

ข้อที่ 2. จังหวัดในภาคตะวันออก
(2 พยางค์)

ข้อที่ 3. ยกเลิกสิ่งที่เคยกล่าวออกไป
(3 พยางค์)

ข้อที่ 4. ชื่อประเทศ
(3 พยางค์)

ข้อที่ 5. เครื่องมือที่ทำเพื่อให้สัตว์เข้ามาติด
(2 พยางค์)

ข้อที่ 6. ศัตรูที่จะเข้ามาทำร้าย
(2 พยางค์)

ข้อที่ 7. สิ้นสุด It’s over.
(3 พยางค์)

ข้อที่ 8. เอกสารที่ต้องใช้เวลาออกนอกประเทศ
(2 พยางค์)

ข้อที่ 9. เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย
(7 พยางค์)

ข้อที่ 10. ความสามาถ ความเชี่ยวชาญ
(2 พยางค์)

ข้อที่ 11. เครื่องเล่นในสวนสนุก
(3 พยางค์)

ข้อที่ 12. ลูกเรือ
(3 พยางค์)

ข้อที่ 13. สิ่งก่อสร้างที่ใช้ กั้น ขวาง
(2 พยางค์)

ข้อที่ 14. ชื่อประเทศ
(2 พยางค์)

ข้อที่ 15. โรคระบาดที่เกิดจากสัตว์
(3 พยางค์)

ข้อที่ 16. ของกินประจำชาติ
(3 พยางค์)

ข้อที่ 17. ชื่อภูมิภาค ชาวอาหรับ
(4 พยางค์)

ข้อที่ 18. ผิดจากแนวที่ถูกต้อง ทรงตัวไม่อยู่
(2 พยางค์)

ข้อที่ 19. ของปลุกเสก จากหมอผี
(3 พยางค์)

ข้อที่ 20. ไม่เอนเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(2 พยางค์)

หน้าแรก
สมัคร
เข้าเล่น
โปรโมชั่น
แอดไลน์